Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

laazy
1094 63cf
Reposted fromwwannie wwannie viagreysanatomy greysanatomy
laazy
1492 7983
Reposted frompeper peper viabzdura bzdura
4176 4d70 500
Reposted fromthecrapshoot thecrapshoot vianoticeable noticeable
laazy
Reposted fromoll oll viakyte kyte
laazy
0599 afa0
Reposted fromMiziou Miziou viakyte kyte
laazy
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vianoticeable noticeable

February 18 2017

laazy
6411 8e08 500
Reposted frommslexi mslexi viabzdura bzdura
laazy
7841 fcdc
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viabzdura bzdura
laazy
5534 c48d 500
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viakyte kyte
3085 d74c 500

vintageeveryday:

Eiffel Tower, mid-construction, August 21, 1888.

laazy
laazy
2827 416b
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viabzdura bzdura
laazy
3868 f5cc
Reposted frompffft pffft viabzdura bzdura

July 10 2015

laazy
9867 f012 500
forever ugly
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viameem meem
laazy
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
laazy
laazy
6067 915b
laazy
6067 915b
laazy
5498 4de0
Reposted fromkotowate kotowate vianoticeable noticeable

July 09 2015

laazy
Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę, kompoty, konfitury, marynować grzyby, kwasić ogórki, butelkować szczaw, pomidory, kisić kapustę i inne wspaniałości. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko.
— bezbłędny Stachura
Reposted frommartinif16 martinif16 vianovvak novvak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl