Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

laazy
laazy
2827 416b
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viabzdura bzdura
laazy
3868 f5cc
Reposted frompffft pffft viabzdura bzdura

July 10 2015

laazy
9867 f012 500
forever ugly
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viameem meem
laazy
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
laazy
laazy
6067 915b
laazy
6067 915b
laazy
5498 4de0
Reposted fromkotowate kotowate vianoticeable noticeable

July 09 2015

laazy
Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę, kompoty, konfitury, marynować grzyby, kwasić ogórki, butelkować szczaw, pomidory, kisić kapustę i inne wspaniałości. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko.
— bezbłędny Stachura
Reposted frommartinif16 martinif16 vianovvak novvak
laazy
Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę, kompoty, konfitury, marynować grzyby, kwasić ogórki, butelkować szczaw, pomidory, kisić kapustę i inne wspaniałości. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko.
— bezbłędny Stachura
Reposted frommartinif16 martinif16 vianovvak novvak
laazy
5268 204f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabzdura bzdura
laazy
8155 7e45
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabzdura bzdura
laazy
5718 7ef5 500
Reposted fromspita spita viasomethingfromheart somethingfromheart
laazy
6535 b5f5 500
Reposted frompulperybka pulperybka viairmelin irmelin
laazy
4406 f6a0
Reposted fromretaliate retaliate viaDangerousHope DangerousHope
laazy
Nigdy nie dam Ci szczęścia, bo nie potrafię.
Reposted fromvaseys vaseys viaDangerousHope DangerousHope
laazy
9331 b95b
laazy

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco viamartinif16 martinif16
laazy
Chciałbym Cię mieć w domu na jesień.
Reposted fromthenotebook thenotebook viapannacormac pannacormac
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl